Rökningens skadeverkan

Rökning förbjudenAtt rökningen medför skador inte bara på den egna kroppen men också på omgivningen har varit känt under lång tid. Det handlar dock inte bara om passiv rökning och fimpar på marken, utan också om de skador som tobaksodlingar innebär för sin närmiljö.

I denna artikel framgår riskerna tydligt. De länder som drabbas hårdast av just odlingen av tobak är förstås länder som redan har problem att försörja sin befolkning och att skapa förutsättningar för ett bra liv för sina invånare. Det finns därför anledning att som rökare känna ett ansvar även för dessa omständigheter. När du köper konventionella cigaretter bidrar du tyvärr till upprätthållandet av denna industri.

Alla som en gång varit rökare och kanske lyckats sluta – eller misslyckats trots allvarliga ansträngningar – vet dock att rökning innebär ett svårt beroende som det kan ta mycket lång tid att bli av med. En lösning som kommit till rökarnas räddning under de senaste åren är den så kallade e-cigaretten. De är inte bara billigare än vanliga cigaretter, de är också miljövänliga och kan till och med användas där det är rökförbud.

Det finns tre uppenbara fördelar med e-cigarretter jämfört med vanliga cigaretter. Den ena är att man inte blåser ut någon rök – annat än vattenånga – som påverkar tillvaron för omgivningen negativt. Du stöder alltså inte tobaksodlingarnas verksamhet och kan på ett säkert sätt använda e-cigarretten där det annars råder rökförbud.

Fördel nummer två är att e-cigarretten saknar flera av de farliga sjukdomsframkallande ämnen som vanliga cigarretter har. Den tredje fördelen är att det blir betydligt billigare med e-cigarretter. I fallet Smokesmart visar man att det som motsvarar två paket av vanliga cigarretter, som kostar cirka 100 kronor kan köpas för lite drygt en tredjedel av detta pris.