Vad innebär Peyronies sjukdom och hur kan man få vård?

Om du har en deformerad penis vid erektion kan det vara Peyronies sjukdom. När du har fått den här sjukdomen kan det ta sig uttryck genom att din penis blir kortare. Många får också en onormal böjd form då penis blir vinklad uppåt eller åt sidan. Det beror på en inflammation och bidrar ofta till att du inte kan ha samlag.

Behandling mot sjukdomen

Du kan ta kontakt med en klinik som utreder dina besvär. Därefter finns det olika behandlingsmetoder för att åtgärda problemet. Det handlar framförallt om att forma penis och få den att bli upprätt. Bland de mer vanliga metoderna är injektion av ett kollagenas. Du får injektioner regelbundet i kombination med att du enligt instruktion sträcker ut penis brukar bidra till förbättringar.

Många gånger blir det också angeläget att hjälpa till med en vakuum-pump. Du kan också välja kirurgiska operationer som en behandlingsmetod. Efter åtgärderna kommer du alltid få en uppföljning där du i samråd med läkare kan utvärdera resultatet och eventuellt gå vidare med andra metoder.

Boka tid online

Har du problem och kan se att deformationen är tydlig kan det vara hög tid att kontakta en specialist. Om du har en böjd form kan du lära dig mer och boka tid online, läs mer här.