Ett sinne i balans

Att leva ett liv i balans är ett uttryck som kan översättas till ett liv i välmående. Beroende vem som tillfrågas så kommer du förmodligen att få olika svar om vad balans är, men det finns några viktiga komponenter som gäller alla.

MindfullnessDom flesta av dessa komponenter har vi tagit upp i artikeln om en balanserad livsstil, där vi skriver om kost, motion, träning, vila och sömn. Detta är grundpelare för att vår fysiska kondition ska vara vid god vigör. Men flera delar är också viktiga för den andra delen, nämligen vårt psykiska välmående, vårt mentala tillstånd.

Att motionera exempelvis, många tror att detta huvudsakligen är något som har med det fysiska att göra. Men faktum är att det i allra högsta grad också påverkar vårt inre. Mår man dåligt och besöker en terapeut för att du är stressad och behöver lära dig att leva i nuet, eller om du besöker en KBT-terapeut för att du har en djup depression så kommer hen att råda dig till att börja motionera. Att få både kropp och sinne i balans är ett projekt där många komponenter ingår, och det är inte det allra lättaste att ändra på inlärda beteenden och tankemönster. Det är inte för inte som klyschan ”att lära en gammal hund att sitta” har blivit just en klyscha.

Människor är vanedjur och vanedjur, vilket också är orsaken till att de flestas grundinställning är att vara rädd för förändring. Men är man ur balans som person så måste en förändring ett måste för att man ska kunna må bättre. Det svåra är att det inte är någon annan som kommer att ordna förändringen åt oss. Vi kan få hjälp genom vägledning eller hjälpmedel, men själva förändringen för att vi ska få ett sinne i balans, den måste vi fixa helt själva.