Rökning- skadlig för hälsan

Konsekvenserna av att röka är sedan länge kända, trots allt är det fortfarande en hel del som röker dagligen. Är man en av dessa bör man överväga att sluta, då rökning och dess effekter är den enskilt största faktor som i negativ bemärkelse påverkar hälsan.

Rökning, skadligt för hälsan?En cigarett innehåller sammanlagt runt 4 700 olika ämnen och andra kemiska föreningar, bland dessa flera tungmetaller, som arsenik, kadmium, nickel och bly, vilka samtliga är giftiga och har betydande effekt på vår hälsa.

Utöver det innehåller även cigaretter ämnen som kolmonoxid, vilket minskar syretillförseln till hjärna, hjärta och andra vitala organ, butan, vilket hittas i tändvätska, samt bensen som ingår i plaster av olika slag.

Effekterna av rökning på kroppen är många. Bland annat så försämras hyn, samtidigt som smak och lukt försämras. Dessutom kommer den fysiska prestationen att bli avsevärt sämre då lungornas förmåga att ta upp syre försämras. Som rökare har man också lättare att dra på sig förkylningar och dylikt.

Utöver det ökar även risken för en rad olika sjukdomar som stroke, cancer i lungor, men även i mage och tarm, magsår samt hjärt- och kärlsjukdomar och blodproppar. Andra problem som är vanligare hos personer som röker är bland annat benskörhet samt potens- och andra fertilitetsproblem.

Dags att sluta röka?

Den som röker vet hur svårt det kan vara att sluta, du kan få hjälp via ditt landsting med rådgivning angående läkemedel för rökavvänjning. Det finns flera varianter av läkemedel så som till exempel inhalator, plåster och tuggummin. Du kan också testa en elektronisk variant av cigaretter, dessa hittar du på eciggen.com, i kombination med nikotinplåster och tuggummin så kan detta hjälpa dig avsevärt. E-ciggen innehåller ingen nikotin eller tobak, men du behåller känslan av att röka.